top of page
waardengedreven

Het verbinden van werelden.

Het moderne bestaan speelt zich af in twee verschillende werelden: de systeemwereld en de leefwereld. In de systeemwereld gaat het om voorspelbaarheid, controle, efficiëntie, hiërarchie en planmatigheid. De leefwereld gaat over emotie, spontaniteit, betekenis, verbinding en passie. Wat we 'de organisatie' noemen, is door de geschiedenis gegrond in de systeemwereld. En niet in de leefwereld. Op ons werk verkozen we voorspelbaarheid en efficiëntie boven emotie en verbinding...

Anno 2024 lopen organisaties tegen de limieten van deze keuze aan. Slechts 13% van alle Nederlandse werknemers geven aan betrokken te zijn bij de organisatie waar ze voor werken. En dat terwijl 80% op zoek is naar betekenisvol werk, en driekwart van hen deze betekenis belangrijker blijkt te vinden dan winst. We willen ons inzetten voor anderen en een hoger doel. ​We willen meer
leven in onze systemen. Recente onderzoeken zijn unaniem: medewerkers willen betekenis ervaren.

Diezelfde wetenschap weet ook: mensen presteren veel beter als ze hun werk betekenisvol vinden.

Organisaties die de roep om betekenis horen, antwoorden door zichzelf opnieuw uit te vinden als betekenismakers; voorzien van waarden, toekomstvisie en purpose. Het probleem is echter dat deze stellingen vaak zelfreferentieel zijn en tekort schieten. Het is het systeem dat over zichzelf praat... Lijstjes met organisatiewaarden en gedragsregels, gekoppeld aan bijbehorende 'systemische termen' zoals corporate identity, organisatiecultuur en merkbeleid... 

Dit is het tegenovergestelde van wat nodig is om mensen en hun leefwereld te betrekken.

Als we mensen écht willen betrekken, moeten we bruggen slaan tussen de systeem- en leefwerelden. Bijvoorbeeld door mensen op hun werk te vragen wanneer ze geraakt zijn als mens. Door met ze te engageren over wanneer ze trots zijn op wat ze doen, en deze betekenis actief te delen met het zwaartepunt op waardenherkenning, in plaats van waardenbepaling. Door emoties weer toe te laten in ons professionele bestaan en organisaties opnieuw uit te vinden in het licht van wat er maatschappelijk nodig is, bouwen we betekenisvolle organisaties die het beste in mensen naar boven halen.

Waardengedreven zet in op het vergroten van menselijk bewustzijn, relatiekwaliteit en zeggingskracht.

Wij bouwen bruggen tussen de systeem- en leefwerelden.
Dat doen we door analytisch én creatief te zijn, en zo systemen en ervaringen dichter bij elkaar te brengen.

Bovenal door toe te passen wat we de afgelopen 17 jaar hebben geleerd rondom betekenisvol organiseren:

circles2.png
bottom of page