top of page
waardengedreven keynote

voor organisaties
van betekenis

Elke organisatie is een
sociale onderneming.

Organisaties zijn doelmatige samenwerkingsverbanden tussen mensen rondom gedeelde opvattingen over wat betekenisvol is.

Hoe ontwikkel je die gedeelde opvattingen - zoals waarden, visie of purpose - en betrek je medewerkers (en hun klanten), bij het beleven ervan?


Waardengedreven herkent, deelt en viert wat mensen écht verbindt. Daarmee werken we aan waardengedreven organisaties die weten dat cultuur en prestatie hand in hand gaan.

Waardengedreven werkt aan:

Onze voortgang volg je op

linkediniconhoriz.jpg
bottom of page