1. Weten waar je voor staat.

Vroeger was identiteit een onderwerp voor het management. Nu willen alle belanghebbenden deelnemen aan het gesprek. Dat komt omdat mensen andere verwachtingen hebben van de organisaties van nu.

De organisatie van de toekomst legt geen waarden op; ze schept ruimte voor een dialoog over hoe mensen hun waarden zélf kunnen uitdragen.

Wij creëren ruimte voor een open en eerlijke dialoog over wat mensen belangrijk vinden.

 

Zoals bij De Gemeente Dalfsen.

Dalfsen_illustraties_Outlines_Blauw.jpg

2. Delen wat je drijft.

Mensen bepalen zélf wat belangrijk is, en zoeken naar nieuwe vormen van gemeenschap om dat met anderen te delen.

 

Deze gemeenschappen ontstaan rondom gedeelde waarden. En die waarden worden al sinds mensenheugenis gedeeld door middel van verhalen, symboliek en rituelen.

 

Wij betrekken mensen in het versterken van cultuur, merkbeleid & maatschappelijke betrokkenheid.


Zoals bij Pleyade.

3. Waardengedreven ontwikkelen.

Veranderen is eng.
Innovatie rondom wat je al belangrijk vond niet.

 

Zodra we weten waarom we iets doen, wordt hoe we dat doen fluïde. Dat betekent dat mensen bij verandering gaan denken in kansen, in plaats van bedreigingen.


Wij leren mensen anders denken en opnieuw verbinden.


Zoals bij deze kloosterorde.

Concreet helpen we met het ontwikkelen van organisatiecultuur, merkbeleid en maatschappelijke betrokkenheid.