top of page

1. Weten waar je voor staat.

Vroeger was het gesprek over waar organisaties voor staan het domein van leidinggevenden. Nu willen medewerkers en andere betrokkenen óók deelnemen aan het gesprek. En dat is maar goed ook. Organisaties die van betekenis willen zijn leggen deze betekenis niet op. 

Wij creëren ruimte voor een open en eerlijke dialoog over wat mensen belangrijk vinden.
 
Zoals bij De Gemeente Dalfsen.

Dalfsen_illustraties_Outlines_Blauw.jpg

2. Delen wat je drijft.

IMG_1218_edited_edited.jpg

Mensen bepalen zélf wat hun waarden zijn, en zoeken naar manieren om deze te verbinden met hun werk..
 
Cultuur ontstaat rondom gedeelde waarden. En die waarden worden al sinds mensenheugenis gedeeld door middel van verhalen, symboliek en rituelen.
 
Wij betrekken mensen in het versterken van organisatiecultuur, merkbeleid & maatschappelijke betrokkenheid.

Zoals bij Pleyade.

3. Waarden & ontwikkeling.

Veranderen is eng.
Vernieuwen rondom wat je al belangrijk vond niet.

 
Zodra mensen weten waarom ze iets doen, zien ze ineens nieuwe kansen om dat anders te doen. Dat betekent dat mensen bij verandering gaan denken in kansen, in plaats van bedreigingen.

Wij leren mensen opnieuw verbinden met de betekenis die ze zélf ervaren.

Zoals bij deze kloosterorde.

dom.jpg

Concreet helpen we met het ontwikkelen van organisatiecultuur, merkbeleid en maatschappelijke betrokkenheid. 

bottom of page