Waardenmeting

'Alles is meetbaar', zei de wiskundige tegen de merkenman. 'Mooi', zei de merkenman, 'want ik wil weten of medewerkers in de kernwaarden van hun bedrijf geloven.'. Een jaar later was er -met hulp van een gedragswetenschapper verbonden aan de Radboud Universiteit- een methode om waarden in organisaties te meten. 

 

Door de beleving van waarden hard te maken verscherpen we de dialoog over de cultuur van de organisatie en kunnen wij gericht adviseren over nut & noodzaak van actie. Anders dan veel onderzoeken richten we ons niet op tevredenheid van medewerkers, maar op relatieve overeenkomsten of verschillen in de beleving van waarden.

Wat gaan we doen?

We doen wetenschappelijk onderzoek om het draagvlak van waarden binnen jouw organisatie statistisch in kaart te brengen.

Vragen die onze waardenmeting kan beantwoorden:

Is onze organisatie waardengedreven?

Is er draagvlak voor een waardengedreven strategie?

Hoe effectief zijn we in het delen van onze waarden?

Komt onze cultuur overeen met onze propositie naar buiten?

Het resultaat van onze waardenmeting bevat naast een statistische analyse van het draagvlak van organisatiewaarden altijd concrete adviezen en aanbevelingen. 

Bekijk ook www.waardengemeten.nl

Waardengedreven © 2020 | Broeders@Waardengedreven.nl