Samenwerken gaat over relaties.
Relaties gaan over vertrouwen.
Vertrouwen gaat over het delen van waarden.