Vakjargon.

"Maar hoe vliegen we dát nou aan?”, zei de operational excellence manager tegen zijn sparringpartner tijdens de tweewekelijkse bila.

“Het is toch een stukje commitment dat we moeten afkaarten bij het middenkader” luidde het zelfverzekerde antwoord van de recentelijk ingevlogen customer journey optimization consultant.

Zijn felgroen gearceerde designerbril knikte mee in de kadans van zijn pleidooi.

 

“Kijk. Ik ben groot voorstander van proactief levellen met stakeholders die er op kunnen schieten, dan haak je ze aan en creëer je draagvlak. De thermometer in de onderstroom als het ware... Tegelijkertijd moeten we meters maken en waken voor een te lange doorontwikkeling. Als we nu niet aftikken en doorpakken lopen we het risico dat we onze targets qua KPI’s neerwaarts moeten bijstellen.”

De OEM zuchtte diep en wierp weer eens zijn blik op de SWOT. “Uitkristalliseren en gas geven, dus?”, vroeg hij twijfelachtig.

Meebuigen en veren, dacht de consultant, die vooralsnog zijn uren moest schrijven onder de categorie niet facturabel in zijn sales funnel.

“Doorcommuniceren betekent niet dat we het laag hangend fruit niet alvast kunnen borgen bij de eerste uitrol. Dan heb je de quick wins gelijk als benchmark voor als je écht gaat opschalen. Maar we moeten wel out of the box durven te scrummen om onze business canvas te vernieuwen. Disruptive strategieën zijn toch de toekomst van customer intimacy; pull is het nieuwe push.”.

“Dat is waar. Zolang we blijven omdenken vanuit onze ‘why’ kunnen we blijven innoveren en onszelf vanuit passie in onze kracht zetten”, zei de manager.

'Hebbes', dacht de consultant die zijn kans schoon zag om te closen. “Zal ik een stavaza formuleren met een pva waar de directie accountable op durft te zijn?”

“Met jou kan ik schakelen.” zei de manager, en schudde ferm de hand van zijn externe concullega.

Op weg naar buiten appt hij zijn collega’s over het zojuist geslagen piketpaaltje: ‘zie ik jullie bij de vrijmibo? We hebben weer een win-win te vieren.’

Méér van dit? Direct in je inbox? Dat kan.