Toekomstvisie

Dalfsen. We wisten tot het belletje van gemeentelijk adviseur Nicole niet precies waar het lag (bij Zwolle dus). De gemeenteraad bleek begin 2019 een besluit genomen te hebben om een visie te ontwikkelen voor de toekomst van Dalfsen en haar bijna dertigduizend inwoners.

We gingen aan de slag met de gemeenteraad en het college. Samen concludeerden we dat de toekomst voorspellen even onmogelijk als zinloos is. We wilden Dalfsen als waardengemeenschap benaderen: de toekomstvisie moest van en voor de inwoners zijn.

In plaats van het organiseren van inspraakavonden op het gemeentehuis kozen we ervoor om een mobiel café te laten bouwen: gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren en de burgemeester gingen naar Dalfsenaren toe om ze uit te nodigen voor een gesprek over wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van Dalfsen.

 

Vierhonderd+ gesprekken en een trendanalyse later schreven we de visie voor Dalfsen en nam de gemeenteraad deze visie unaniem en met veel enthousiasme aan. Die liefde is wederzijds, want inmiddels zijn wij ook unaniem enthousiast over Dalfsen.