top of page

Kerkvernieuwing

Wist je dat er zo'n 7100 kerkgebouwen zijn in Nederland? En wist je dat in 2030 naar schatting de helft (deels) herbestemd zal zijn? Er ligt een gigantische uitdaging om religieus erfgoed te behouden door de functie van het gebouw te innoveren..

Wij zijn zelf niet religieus opgevoed, en kwamen per ongeluk in aanraking met dit vraagstuk. Hoe meer we te weten kwamen over het vraagstuk, hoe overtuigder we raakten om er iets mee te doen. We denken namelijk dat de opgave te maken heeft met veranderingskunde, branding en innovatie. Disciplines waar we verstand van hebben!

 

We werkten samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om de Kerkvernieuwers op te richten, een platform gericht op het verrijken van bestaande netwerken, het delen van best practices en het testen van ideëen.

 

Onze droom? De religieuze en seculiere werelden verbinden en de leegkomende gebouwen voorzien van nieuwe,  maatschappelijke doelen. Wij vinden het zonde als deze gebouwen worden geprivatiseerd, want deze gebouwen hadden altijd al het doel om de gemeenschap te dienen. 

 

Inmiddels is Kerkvernieuwers verzelfstandigd en een bloeiende gemeenschap die kunstenaars, dominees, veranderingskundigen en innovators (etc) verbindt in de zoektocht naar duurzame, maatschappelijke herbestemming.

bottom of page