top of page
ted_edited.jpg

Idealen & Geloofwaardigheid

In 2016 gaven we onze eerste TEDx talk. Het was vlak na de start van Waardengedreven, en de visie die we toen hadden hebben we nu nog steeds: Samenwerken gaat over relaties. Relaties gaan over vertrouwen, en vertrouwen gaat over het delen van waarden.

Organisaties definiëren waarden om het vertrouwen van medewerkers en klanten in de organisatie te versterken. Je treft ze vaak in de visie, missie, purpose statement of sturingsprincipes van organisaties. Vaak worden deze waarden vastgesteld door het management van organisaties, om ze vervolgens te delen met medewerkers. Vaak zorgt deze aanpak ervoor dat de organisatiewaarden ongeloofwaardig worden gevonden.

Deze tijden vragen om andere manieren om waarden met elkaar te delen. Door open dialoog, verhalen en daden: je moet mensen betrekken om van betekenis te zijn. Top-down gecommuniceerde waarden gaan al snel als reclame aanvoelen, en dat zorgt juist voor een tegenovergesteld effect: minder vertrouwen in de organisatie. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% van ondervraagde medewerkers de waarden van hun organisatie niet geloofwaardig vindt.

Moeten organisaties dan maar stoppen met waarden? Nee. Inmiddels is door menig wetenschappelijk onderzoek bevestigd dat organisatiecultuur doorslaggevend is voor het succes van organisaties. En die cultuur wordt gedreven door de gedeelde waarden van (alle) medewerkers in die organisatie.

Jaren na deze TEDx talk helpt Waardengedreven organisaties nog steeds om hun idealen believable te houden.

 

Dat doen we volgens drie principes:

 

1 Weten waar je voor staat.

2 Delen wat je drijft.

3 Veranderen door te vernieuwen.

bottom of page