pleyadeII.jpg

Verhalen, Symboliek & Rituelen

De meeste organisaties communiceren waarden met woorden. Woorden als 'innovatief', 'duurzaam' of 'professioneel'. In onze ervaring is dit niet genoeg om waarden over te brengen, omdat waarden persoonlijke ervaring nodig hebben om van betekenis te zijn.

 

Sinds mensenheugenis worden waarden overgedragen door verhalen, symboliek en rituelen. Denk maar aan het verhaal van Icarus, het kruis of een voetbalwedstrijd. Of het verhaal van Steve Jobs, de symboliek van Nike of het ritueel van de tussentijdse evaluatie.

 

Toen Pleyade ons inhuurde om haar visie en missie te delen onder haar zorgmedewerkers keken we naar hun eigen logo: de pauw. Een symbool voor trots.

 

We richten een programma in waarbij we het vooral niet te veel over de waarden gingen hebben, maar ons richtte op wanneer zorgmedewerkers trots voelde in hun werk. Specifiek. Wat gebeurde er toen? Hoe voelde je je? Wat deed het met je?

 

De - vaak ontroerende- verhalen deelden we in interdiscplinaire groepjes. We maakten installaties van de Pleyadepauw met pauwenveren waar medewerkers hun verhaal op konden schrijven. Samen maakten de veren met verhalen de installatie compleet.

 

Om het af te maken deelden we de pauwen over verschillende zorglocaties en vroegen teamhoofden om op gezette tijden de verhalen van collega's met elkaar te delen en te bespreken. Een nieuw ritueel was geboren!

 

We wisten dat we iets te pakken hadden toen we een medewerker hoorde zeggen: "O! DAT bedoelen ze met waarden!" ;-)