Diensten | Waardengedreven

De tijdsgeest waarbinnen we ons werk doen verandert sneller dan onze organisaties. Medewerkers zoeken betekenis in hun werk, management wil de verantwoordelijkheid 'zo laag mogelijk in de organisatie' en ondertussen gaat het over targets en jaargesprekken die niet motiveren. De manier waarop we werk organiseren blijkt helemaal niet meer zo vanzelfsprekend.

 

Er is méér nodig dan een strakke purpose statement om eensgezind de toekomst in te gaan. Top-down werkt niet meer, en bottom-up komt niet van de grond. Er is een open dialoog nodig tussen alle lagen van de organisatie over wat belangrijk is. Waardengedreven helpt organisaties met het starten en onderhouden van deze dialoog.

Wat gaan we doen?
We gaan met de leiding in gesprek over hoe waarden een sterkere rol kunnen spelen in de organisatie. En hoe we een dialoog kunnen voeren met medewerkers. We bepalen samen waar wij nodig zijn, en waar niet.

Wij helpen organisaties bij o.a. de volgende vragen:

‚Äč

Hoe betrekken we medewerkers bij onze visie/missie/waarden?

Hoe verbeteren we onze (interne) communicatie?

Hoe werken we aan een sterkere cultuur?

Hoe gaan we anders leidinggeven?

Hoe trekken we talent aan (en behouden we die)?

Wij werken vraaggericht.
En dát begint bij een kennismaking.

Waardengedreven © 2020 | Broeders@Waardengedreven.nl