Normen en Waarden.
 

Waarden zijn attractief, ze trekken aan. Normen zijn restrictief, ze beperken. Een voorbeeld van een waarde is verkeersveiligheid. We zijn in Nederland overeengekomen dat we dat allemaal belangrijk vinden. Een norm die daaruit voortvloeit is dat we hebben afgesproken dat je stopt voor een rood licht.


Bij organisaties worden waarden en normen soms door elkaar gebruikt. Dan wordt een waarde: ‘wij vinden duurzaamheid belangrijk’ gezien en gebracht als een norm: 'gij zult duurzaamheid belangrijk vinden, zo doen we dat hier'.

In de afwezigheid van een open gesprek over waarom waarden belangrijk zijn voor medewerkers komt een gezamenlijke waardenbeleving -en het vertrouwen en de betrokkenheid die dat met zich meebrengt- nooit écht van de grond.

Méér van dit? Direct in je inbox? Dat kan.