De platformorganisatie

Organisaties die van betekenis willen zijn leggen die betekenis niet op. 

Ze scheppen de ruimte voor het verhaal van de mensen voor wie ze bestaan.

 

Organisaties gaan over het delen van waarden en het dienen van de gemeenschap.

1/2

Waardengedreven © 2020 | Broeders@Waardengedreven.nl