top of page
Dalfsen_illustraties_Outlines_Blauw.jpg

Weten waar je voor staat.

Meer dan 90% van grotere organisaties hebben ethische stellingen, zoals (kern)waarden, purpose statements, sturingsprincipes of een missie/visie gedefiniëerd. Toch hebben deze waarden volgens onderzoek beperkte invloed op de daadwerkelijke cultuur.
Wat gaat hier mis?

Inzicht 1

Veel organisaties bepalen kernwaarden topdown. Dat botst met de de huidige tijdgeest: mensen laten niet door anderen bepalen wat van betekenis is. Dat willen ze zélf ervaren.

 

Inzicht 2

Waarden worden vaak verward met ambitie voor de toekomst, waardoor mensen het  gaan zien als marketing. Dat schept wantrouwen, terwijl waarden juist bedoeld zijn om vertrouwen te winnen.

 

Inzicht 3

De taal waarmee waarden worden gecommuniceerd is vaak weinig onderscheidend ('innovatief, professioneel, duurzaam'). Hierdoor wordt het voor mensen moeilijk om er hun eigen betekenis aan te geven. Het is belangrijk om mensen persoonlijk te betrekken bij de betekenis van waarden.


Voorbeeld

Toen de Gemeente Dalfsen ons benaderde voor het maken van hun toekomstvisie hebben we hard gewerkt om niet de gemeente, maar de gemeenschap van Dalfsen te benaderen. We lieten een mobiel café bouwen om honderden gesprekken te voeren tussen inwoners en volksvertegenwoordigers in de kernen van Dalfsen. Deze dialoog werd de basis voor de toekomstvisie: we lieten het resultaat animeren in een toegankelijke boodschap (zie hieronder), ingesproken door burgers zelf.

Door mensen proactief te betrekken in een open dialoog ontstond er veel onderling begrip. De toekomstvisie - het compas voor de besluitvorming van de komende 10 jaar - werd unaniem aangenomen door de raad en vormt sindsdien de basis voor de politieke besluitvorming in Dalfsen.

bottom of page