Dalfsen_illustraties_Outlines_Blauw.jpg

Waarden

Meer dan 90% van grotere organisaties hebben (kern)waarden gedefinieerd. Minder dan 30% van medewerkers hecht hier betekenis aan (eigen onderzoek). Wat gaat hier mis?

Veel organisaties bepalen kernwaarden topdown. Dat botst met de de huidige tijdgeest: mensen laten niet bepalen wat van betekenis is, dat willen ze zélf ervaren. Daarnaast worden waarden vaak verwisseld met ambitie voor de toekomst, waardoor mensen het  gaan zien als reclame.

 

Ook is de taal waarmee deze waarden worden gecommuniceerd vaak generiek, waardoor het voor mensen moeilijk wordt om er hun eigen betekenis aan te hechten. En het proces van betekenisgeving is belangrijker dan de definitie als je waarden in de organisatie wilt verankeren.

Toen de Gemeente Dalfsen ons benaderde voor het maken van hun toekomstvisie hebben we hard gewerkt om niet de gemeente, maar de gemeenschap van Dalfsen te benaderen. We bouwden een mobiel café om honderden gesprekken te voeren in de kernen van Dalfsen. We lieten de visie animeren in een toegankelijke boodschap (zie hieronder), ingesproken door burgers zelf.

Door mensen proactief te betrekken en duidelijke kaders van inspraak te hanteren ging het proces soepel en was er veel draagvlak. De toekomstvisie - het compas voor de besluitvorming van de komende 10 jaar - werd unaniem aangenomen door de raad.