Wij zijn Sander & Stephan Ummelen. Wij werken aan vertrouwen binnen organisaties. Door fake news te bestrijden en waarden centraal te stellen willen we het beste in organisaties naar boven halen.

Wij zijn deels opgegroeid in Amerika, genoten dezelfde opleiding en speelden samen in een bandje. Toen het tijd werd om te werken deden we dat óók samen: we gaven samen leiding aan een succesvol reclamebureau.

Gaandeweg zagen we verschillen tussen wat een organisatie belooft en wat een organisatie gelooftWij leerden dat niet reclame, maar gedeelde waarden het startpunt zijn voor duurzame organisatieontwikkeling.
 

In 2015 startten we Waardengedreven; een vrijdenkend bureau dat de dialoog over waarden in organisaties faciliteert. Daarmee helpen we ze bij het vinden van een eigen weg in een veranderend werkklimaat.

 

Ons moet je hebben als het gaat over visiecultuur, verandering, strategie, en (interne) communicatie

Waardengedreven © 2020 | Broeders@Waardengedreven.nl